Category: travel news

News in Asia

แหล่งกำเนิดของอารยธรรมมนุษย์

สำหรับการเดินทางที่น่ากลัวอย่างแท้จริงประเทศไม่กี่ประเทศสามารถจับคู่กับเคนย่าได้ การอนุรักษ์และอนุรักษ์แห่งชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างดีสำหรับสัตว์ป่าที่อันตรายที่สุดในโลกจากสิงโตและเสือชีตาห์ในมาไซมาราทางตอนใต้ไปจนถึงช้างและแรดดำใน Samburu ทางตอนเหนือ วัฒนธรรมชนเผ่าของมันมีรากฐานมาจาก Great Rift Valley

ทุกคนที่ได้เคยจ้องมองดาวจะรู้ว่าเครื่องบินใช้ไฟเมื่อบินเครื่องบินน่าชัง

ทุกคนที่ได้เคยจ้องมองดาวจะรู้ว่าเครื่องบินใช้ไฟเมื่อบินเครื่องบินน่าชัง masquerading เป็นดาวยิงตลอดทั้งชั่วโมงของความมืด แต่ไฟ LED ที่มีพลังซึ่งมองเห็นจากพื้นดินต่ำกว่า 35,000 ฟุตไม่ได้เป็นไฟหน้าซึ่งเป็นแนวทางในการให้บริการในเวลา 20.30 น. ไปยังเมืองชิคาโก แต่เป็นสัญญาณเตือนที่ช่วยให้นักบินคนอื่น ๆ มองเห็นเครื่องบินในอากาศได้ ที่ระดับความสูงเครื่องบินไม่ใช้ไฟหน้าในแง่ดั้งเดิม

น้ำตกธารรัตนา

น้ำตกธารรัตนาเป็นน้ำตกเล็กๆที่ซ่อนความงดงามเอาไว้ภายในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 4 จังหวัด คือ สระบุรี นครราชสีมา ปราจีนบุรี และนครนายก รวมเนื้อที่ประมาณ 1.36 ล้านไร่ การเดินทางเข้าไปยังอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นอกเหนือจากกิจกรรมเดินป่าชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ซึ่งมีทั้งป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้น ป่าดิบเขา ทุ่งหญ้า

ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี

ศูนย์ฯ แห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการอบรมอาชีพด้านอุตสาหกรรมสาขาอัญมณีและเครื่องประดับให้แก่เยาวชนและราษฎรในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อช่วยส่งเสริมในเรื่องการหารายได้จากอาชีพเสริมอันจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือ โดยทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณี และสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอเข้ามาศึกษาดูงานการเจียรไนพลอย