Category: health news

News in Asia

วิจัยประเมิน’ภาวะสมองเสื่อม’

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2558 ระบุว่า ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ ประมาณ 6 แสนคน และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1.1 ล้านคน ในปี 2573 จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ฉะนั้น การเร่งพัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยโรค จึงเป็นงานท้าทายและมีความสำคัญ เพื่อขยายความครอบคลุมการบริการรักษา ตลอดจน ป้องกันภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เตือน ‘ขู่ให้ลูกกลัว’ ความเชื่อผิด ๆ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือนพ่อแม่ ผู้ปกครอง อย่าดุเด็กหรือขู่เด็กจนทำให้เกิดความกลัวหวั่นส่งผลต่อพัฒนาการเด็ก แนะสร้างความไว้วางใจกับลูกด้วยการสอนในสิ่งที่ถูกต้องและใช้เหตุผล แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีในโซเชียลมีการใช้ภาพน่ากลัวเพื่อให้เด็กหยุดใช้สมาร์ทโฟนนั้น ซึ่งวิธีการขู่ให้กลัวหรือทำให้เด็กเกิดอารมณ์ด้านลบอื่นๆเช่น ตกใจ ขยะแขยง เป็นวิธีที่ผู้ใหญ่หลายคนนิยมใช้