Month: March 2018

News in Asia

เตือนภัยเงียบ “โรคซึมเศร้า” ทุกวัยมีสิทธิ์ป่วย

สธ. เผยโรคซึมเศร้า ภัยเงียบคุกคามสุขภาพ คาดจะกลายเป็นปัญหาอันดับ 1 ของโลกในอีก 18 ปีข้างหน้า เตือนมีสิทธิ์ป่วยทุกวัย ระบุคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปป่วยแล้วกว่า 1.5 ล้านคน แต่เข้าถึงการรักษาน้อยเพียง 1 ใน 4 เพราะขาดความรู้ความเข้าใจ คาดแนวโน้มมีเพิ่มจาก 5 กลุ่มเสี่ยง ชี้โรคนี้เสี่ยงฆ่าตัวตายจบชีวิตสำเร็จสูงกว่าคนทั่วไป 20 เท่าตัว พร้อมแนะให้ประชาชนออกกำลังกาย ป้องกันได้

จิตแพทย์แนะสังคมควรยึด’ใจเขาใจเรา

“ใจเขาใจเรา” ที่เป็นวัฒนธรรมพื้นฐาน จุดแข็งของคนไทยมาใช้ในสังคมเมือง โดยไม่ควรเพิกเฉยต่อปัญหารอบข้าง

มกอช.ดันมาตรฐานคะน้า ลดข้อกังขาผักอาบสารพิษ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เร่งจัดร่างมาตรฐานผักคะน้า เพื่อให้มีการกำกับดูแลให้เป็นมาตรฐานที่เกษตรกรสามารถปฏิบัติได้จริง รองรับการเปิดตลาดการค้าเสรีสินค้าเกษตรในกลุ่มประเทศอาเซียน

ผ้ากันไฟ สินค้ากันความร้อนที่สำคัญ

ผ้ากันไฟ สินค้ากันความร้อนที่สำคัญ ผ้ากันไฟ หรือที่ต้องเรียกกันให้ถูกเมื่อใช้กับงานเชื่อมโลหะคือ ผ้ากันสะเก็ดไฟเชื่อม หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า “welding blanket” แต่ในอุตสาหกรรมไทยมีหลายชื่อเรียก เช่น ผ้าใบกันไฟ ผ้ากันความร้อน ผ้าทนไฟ เป็นต้น