เกิดช่องโหว่เพื่อประโยชน์ของผู้ที่มีเงินมากขึ้น

News in Asia

เกิดช่องโหว่เพื่อประโยชน์ของผู้ที่มีเงินมากขึ้น

หากไม่มีการกำหนดวงเงินไว้อาจทำให้เกิดช่องโหว่เพื่อประโยชน์ของผู้ที่มีเงินมากขึ้นในการใช้สิทธิคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้มีรายได้น้อย ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังจะออกมาตรการเพื่อคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีรายได้น้อยที่ใช้บัตรสวัสดิการผ่านระบบ EDC เพื่อลดภาระทางการเงินและกระตุ้นการใช้จ่าย

มีข้อเสนอแนะว่าควรใช้มาตรการนี้ในปลายปีนี้ มาตรการนี้ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือกับกรมสรรพากรเกี่ยวกับรายละเอียดว่าจะสามารถดำเนินการได้อย่างไรคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในช่วงสามเดือนสุดท้ายของปีนี้ ในหลักการการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มที่วางแผนไว้สำหรับผู้มีรายได้ขั้นต่ำจะไม่ส่งผลเสียต่อโครงสร้าง VAT เนื่องจากขั้นตอนการคืนสินค้าจะเป็นไปตามแบบเดียวกับที่ใช้สำหรับการคืนภาษีภายใต้นโยบายแรกของรัฐบาล จะมีการกำหนดงบประมาณสำหรับการชำระเงินคืน