สถานการณ์ที่ไม่มีข้อตกลง

News in Asia

สถานการณ์ที่ไม่มีข้อตกลง

การประชุมคณะรัฐมนตรีได้ก้าวขึ้นมาวางแผนสำหรับสถานการณ์ที่ไม่มีข้อตกลงหลังจากที่เลขาธิการกลาโหม Gavin Williamson ได้แจ้งต่อรัฐสภาว่ากองกำลัง 3,500 คนจะสแตนด์บายเพื่อช่วยในเรื่อง ภาระผูกพันใด ๆ แม้จะมีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจก็ตามผู้สนับสนุน Brexit บางส่วนกลับเรียกว่า “จัดการ Brexit ที่ไม่มีข้อตกลงโดยไม่มีข้อตกลงโดยรวมกับสหภาพยุโรป

แต่มีข้อเสนอพิเศษเฉพาะกิจเพื่อลดปัญหาการหยุดชะงักอธิการอธิษฐานขอความสามัคคีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายคนเรียกแทนการลงประชามติครั้งที่สองเพื่อยุติการหยุดนิ่งและให้โอกาสชาวอังกฤษได้คิดทบทวนอีกครั้งพฤษภาคมได้ปกครองนี้ออกเป็นประชาธิปไตยอย่างลึกซึ้งตั้งแต่ 52 เปอร์เซ็นต์โหวตให้ออกจากสหภาพยุโรปในการลงประชามติ 2016