พิธีกรรมบูชาแม่เทพธิดาที่มีความศักดิ์สิทธิ์

News in Asia

พิธีกรรมบูชาแม่เทพธิดาที่มีความศักดิ์สิทธิ์

สิ่งสำคัญคือช่วยให้คุณสงบสุขในใจ คุณสามารถเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือผู้คนให้เปิดกว้างกับผู้คนทำสิ่งที่ดีและหลีกเลี่ยงสิ่งเลวร้าย เหล่าวีรบุรุษชาวเวียดนามพระเจ้าของเวียดนามพวกเขาเป็นคนที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากที่จะช่วยเหลือประชาชน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพิธีกรรมนี้ได้กลายมาเป็นยุคใหม่ที่มีการไหลบ่าเข้ามาของผู้ปฏิบัติงานใหม่ ๆ

ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามหลักศุลกากรมาก่อน การเจริญเติบโตมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ตัวอย่างเช่นในอดีตเครื่องแต่งกายก็ถูกปักด้วยลวดลายบางอย่างที่บ่งบอกถึงสัญลักษณ์ทางศาสนาและปรัชญารูปแบบปัจจุบันค่อนข้างเป็นธรรมชาติ แรงบันดาลใจจากผลงานของฮัวดงในปีพ. ศ. 2556 ผู้กำกับเวียดตูได้นำเอาพิธีกรรมนี้มาแสดงบนเวทีด้วยความเคารพ