ประเด็นสำคัญห้าประการในบรรดาผู้รอดชีวิต

News in Asia

ประเด็นสำคัญห้าประการในบรรดาผู้รอดชีวิต

ผู้รอดชีวิตจากการติดเชื้อการตอบสนองที่คุกคามถึงชีวิตต่อการติดเชื้อเป็นโรคที่ร้ายแรงและคุกคามชีวิตด้วยผลกระทบระยะยาวอย่างรุนแรงการติดเชื้ออาจนำไปสู่เงื่อนไขต่าง ๆ เช่นการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร, การบาดเจ็บของไตเฉียบพลัน, การเปลี่ยนแปลงของสภาพจิตใจหรืออวัยวะล้มเหลว มันเป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ต้องได้รับการยอมรับและการรักษาทันที

อัตราการตายของแบคทีเรียในโรงพยาบาลลดลงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเพิ่มจำนวนผู้รอดชีวิตที่อาจได้รับผลกระทบระยะยาว การศึกษาของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อระบุว่าผู้เข้าร่วมรับรู้ถึงความเจ็บป่วยและผลที่ตามมาของมันอย่างไรผู้รอดชีวิตเกือบสองปีหลังจากเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักที่มีภาวะติดเชื้อ การศึกษาระบุประเด็นสำคัญห้าประการในบรรดาผู้รอดชีวิต วิธีที่พวกเขารอดชีวิตการทำให้พร่ามัวของเวลาและการนับเวลาตามเหตุการณ์ช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์กับความช่วยเหลือที่ไม่มีประโยชน์ความรู้สึกไร้อำนาจและพยายามควบคุมและอยู่รอดโดยไม่ฟื้นตัวเต็มที่