ความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นระหว่างรัฐบาลคู่แข่ง

News in Asia

ความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นระหว่างรัฐบาลคู่แข่ง

ตามตัวเลขของสหประชาชาติประมาณ 15,151 คนออกจากแอฟริกาเหนือโดยส่วนใหญ่เป็นชาวลิเบียโดยเรือในปี 2012 ซึ่งชาว Libyans หลายคนได้อธิบายว่าเป็น “ปีทอง” หลังจากการล่มสลายของ Gaddafi ในปี 2014 จำนวนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 170,110 ราย เนื่องจากความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นระหว่างรัฐบาลคู่แข่งและกลุ่ม militias ที่กำลังแย่งชิงอำนาจตามการเลือกตั้งที่ขัดแย้งกัน

การต่อสู้รุนแรงจนสหรัฐอเมริกาปิดสถานทูตและอพยพนักการทูตไปยังประเทศเพื่อนบ้านตูนิเซีย ในรายงานที่เผยแพร่เมื่อปีที่แล้วหลังจากการศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มการย้ายถิ่นฐานคณะกรรมาธิการผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติกล่าวว่า “ลิเบียมีมานานหลายทศวรรษมาแล้วนำพาประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านมาเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการจ้างงานและเงินเดือนสูงสุดในภูมิภาคนี้ เนืองจากความไม่มั่นคงและความไม่มั่นคงตั้งแต่การขับไล่ Muammar Gaddafi ในปี 2554